Dagens besked om att BNP föll hela 4,9 procent förra kvartalet gör det nödvändigt att Regeringen snabbt lägger fram ytterligare åtgärder för att dämpa företagsutslagning och jobbförluster. FöretagarFörbundet, som organiserar över 35 000 svenska småföretag kräver nu snabba insatser som dämpar spridningen av lågkonjunkturen.

“Nu handlar det om att rädda jobben bland de mindre företagen, som ännu inte drabbats fullt ut av krisen”, kommenterar Camilla Littorin, Förbundssekreterare.

FöretagarFörbundet föreslår som stimulansåtgärd bland annat en snabb sänkning av arbetsgivaravgifterna med drygt sju procentenheter. En sådan sänkning skulle på ett direkt sätt göra det möjligt för alla företag att behålla fler av sina anställda trots lågkonjunkturen.

Ett detaljerat stimulanspaket för att möta krisen finns att hämta sist i artikeln.

“Det är tydligt nu att det kommer att krävas rejäla åtgärder för att dämpa smällen och hindra massarbetslöshet. En sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle väldigt snabbt och direkt göra det möjligt för många att behålla sina anställda”, avslutar Camilla Littorin.

Hämta FöretagarFörbundets Stimulanspaket, en samling åtgärder anpassade för att möta krisen.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.