Ny metod från blufföretag – gömmer sig bakom ideella föreningar

Blufföretagen är kreativa och hittar ständigt nya sätt att lura myndigheter och icke ont ananande företag. Från annonsbedrägerier går de nu till att skapa fejkade ideella föreningar, något som även drabbar seriösa föreningar och förbund.

Inyett, som arbetar med automatiserad betalkontroll, varnar nu för en ny bluffmetod. Bluffmetoden innebär att blufföretag skickar en faktura där betalningen påstås skänkas till en fond. Betalningar görs till en ideell förening med nära kopplingar till listade blufföretag. Förra året ökade antalet anmälda bluffakturor med 21 procent och 14 315 anmälningar gjordes.

Bolaget har lurat till sig över 500 000 kronor det senaste året. De senaste veckorna har Inyett lyckats stoppa bluffakturor med den nya bluffmetoden på över 200 000 kronor. Betalningar görs till en ideell förening med nära kopplingar till listade blufföretag.
Var mycket försiktig när du får en faktura från Monsterjobb, Stockholm Marketing Group eller Trafiksäkerhetsfonden.

– Den nya bluffmetoden är mycket svår att upptäcka då bedragarna använder sig av en ideell förenings plusgirokonto, i detta fall, Trafiksäkerhetsfonden. Fonden kan mycket lätt misstas för Motorförarnas helnykterhetsförbunds fond, som ofta kallas Trafiksäkerhetsfonden, säger Nilla Dressler, säkerhetsanalytiker på Inyett.

Fakturorna som har skickats har ett giltigt organisationsnummer och, eller, plusgiro och bankgiro, och är mycket svåra att upptäcka. Den nya bluffmetoden är en kombination av en ideell förening, som lätt kan associeras med MHF, och listade blufföretag hos Svensk Handel.

– Trafiksäkerhetsfonden associeras ofta med, och kan lätt misstas för, MHF Motorförarnas helnykterhetsförbund vars fond heter stiftelsen MHFs fond för trafiksäkerhet. Närmare tjugo bluffakturor har stoppats av oss på Inyett under de senaste veckorna till ett värde av närmare 200 000 kronor, säger Nilla Dressler, säkerhetsanalytiker på Inyett.

Under det senaste året har företaget försökt att lura till sig minst 500 000 kronor under ett antal olika företagsnamn. Företaget, Stockholm Marketing Group, figurerar under ett antal varumärken däribland Monsterjobb. SMG och Monsterjobb är listade som blufföretag hos Svensk Handel.

Blufföretagen påstår sig skänka pengar till en ideell förening, Trafiksäkerhetsfonden.

– Vi känner inte till något som heter Trafiksäkerhetsfonden. Vi har en fond som heter stiftelsen MHFs fond för trafiksäkerhet. För säkerhets skull har vi ändå kollat om några pengar kommit fonden tillhanda från något företag, vilket inte är fallet. MHF ser allvarligt på att någon försöker använda sig av ideellt arbetande människors engagemang, säger Lars-Olov Sjöström som är Trafiksäkerhetschef hos MHF.

Inyett har kontaktat Svensk Handel och Skatteverkets avdelning Förebygga ekonomisk brottslighet.

För att skydda dig mot bluffakturor är det viktigt att du är uppmärksam redan då du på något sätt blir kontaktad.

 

Så här gör du om du blir drabbad:

1.Om du har fått en faktura som är felaktig skall du i första hand kontakta företaget via mejl eller fax och bestrida kravet. Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. Skicka en kopia till Svensk Handel. Tänk på att inte i något av fallen underteckna meddelandet.

2.Faktura från företag som du har varit i kontakt med, men om du anser att fakturan inte överensstämmer med överenskommelsen som ni gjort:

Kontakta företaget och begär rättelse. Be att företaget skickar en kopia på avtalet/inspelningen. Saknas avtal som styrker kravet, eller om det är omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande text rakt över underlaget:

”Motsätter mig betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen, Svensk Handel informerade.”

Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresser, med kopia till varningslistan@svenskhandel.se. Om företaget därefter söker kontakt är det viktigt att reda ut förhållandet. Mejla till varningslistan@svenskhandel.se

Enligt Brottsförebyggande rådet gjordes under 2015, 14 315 anmälningar om bluffakturor, vilket är en ökning med 21 % jämfört med året innan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr