Motsägelsefullt om hållbarhet hos småföretag

eco concept design, vector illustration eps10 graphic

Knappt två av tio småföretagare, 19 procent, har en hållbarhetsplan, eftersom kunderna inte tydligt efterfrågar det. I en undersökning av VISMA så visar det sig dock att trots det så anser fem av tio småföretagare, 49 procent, att ett aktivt hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.

– Eftersom fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag är de en nyckel för att bygga ett hållbart samhälle. Företag som arbetar aktivt med hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter, fördjupar sina kundrelationer och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett uttalande.

År 2024 träder EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, i kraft. Då blir kraven på hållbarhetsredovisning betydligt mer omfattande och ungefär 50 000 företag inom EU måste hållbarhetsrapportera, jämfört med de cirka 12 000 företag som omfattas av dagens regler. Även små företag väntas påverkas, eftersom de bolag som omfattas av den nya lagen sannolikt kommer att välja leverantörer utifrån bland annat deras klimatpåverkan.

Läs mer här

2 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr