Minskat regelkrångel för mikroföretag

SONY DSC

Äntligen kan förenklade regler för de allra minsta företagen vara på gång. Företagarförbundet har under en lång tid påtalat att företagandet i motsats till politikens ambition faktiskt blivit krångligare. Men nu tillsätter regeringen en utredning med målat att förenkla mikroföretagandet.

Utredaren skall genomgå övriga regelverk och identifiera de som medför mest krångel för företagen. Utredningen skall föreslå förenklingar som sparar kostnader för företagen och ger företagen bättre möjligheter för tillväxt.

Syftet är att svenska företag skall vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden och att fler jobb skall skapas med växande företag vars fokus är utveckling istället för krånglig administration.

– Utredningen är ett viktigt steg för att identifiera vilka konkreta problem som är de största tillväxthindren för de små företagen, och vilka förenklingar regeringen kan genomföra som skulle hjälpa dem mest, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Modernisera bokföringslagen

Utredningen har som mål att modernisera och förenkla bokföringslagen och anpassa denna till den tekniska verklighet vi har idag.

– Ett viktigt uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Det kan spara stora pengar för företagen och bör vara möjligt att genomföra utan att myndigheternas tillsyn försvåras, säger Ibrahim Baylan.

Utredare blir Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län och ordförande i tillväxtverket.

Läs mer på Regeringens hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr