Minskad orderingång i december

Orderingången i industrin är ett tal som ofta refereras till när prognoser om konjunkturen skall ställas. SCB samlar varje månad in tal från industrin så att vi kan jämföra orderingången gentemot föregående år.

I december 2019 minskade orderingången med 4,7 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Men det svänger stort mellan olika branscher. Petroliumindustrin ökade med hela 28, 7 procent medan transportindustrin minskade med 26,8 procent. Den inhemska marknaden ökade något medan exportmarknaden krympte.

Läs mer på SCBs Hemsida här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar