6 enkla steg för att sätta mål och nå dem under 2020

Det har skrivits spaltkilometer om hur man bäst sätter mål och hur man uppnår dem i tidningar, böcker och sajter. Likaväl fungerar principerna.

Driva eget har kokat ner en metod för att sätta meningsfulla mål och arbeta mot dem till 6 kortfattade steg. se länk nedan. Den svåraste delen för många är steg 6 – uppföljningen, att ta sig tid att följa upp och justera arbetet efterhand så att siktet på målen kan behållas.

Steg 1 Sätt mål som motiverar dig – på riktigt!

Steg 2 Använd de 5 V-frågorna

Steg 3 Sätt SMARTa mål

Steg 4 Visualisera dina mål och påminn dig och dina medarbetare om målen dagligen!

Steg 5 Översätt målen till en praktisk handlingsplan med tydligt ansvar.

Steg 6 Följ upp löpande – prioritera tid för att genomföra, följa upp resultatet mot delmål.

Läs mer på Driva eget

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar