Stefan Lövfén skyller på företagen i en utfrågning om den svenska flyktingpolitiken på Nordiska Rådets session i veckan. Statsministern sa att de svenska företagen diskriminerar invandrare.

Företagarförbundet Fria Företagare tycker att det är fel fokus. Vi har under många år lagt förslag och drivit opinion för att trösklarna till att anställa ska bli lägre. bl a lägre arbetsgivaravgifter för de allra minsta företagen och en modernisering av arbetsrätten.

Det skulle skapa förutsättningar för fler och riktiga jobb hos dem som skapar de flesta av jobben idag, småföretagen. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Bild/text hämtad från di.se 151028, du kan läsa den här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.