Av 32 000 traineejobb blev det bara ett.
Facit hittills av en näringspolitik som bl a minskar ner rot och rut samt höjning av arbetsgivaravgifter.

De riktiga och merparten av alla nya jobb finns i småföretagen. Genom att minska trösklarna för dessa att anställa istället för att höja dem skulle ge tusentals riktiga jobb. Bra för småföretagen, bra för Sverige!