Av 32 000 traineejobb blev det bara ett.
Facit hittills av en näringspolitik som bl a minskar ner rot och rut samt höjning av arbetsgivaravgifter.

De riktiga och merparten av alla nya jobb finns i småföretagen. Genom att minska trösklarna för dessa att anställa istället för att höja dem skulle ge tusentals riktiga jobb. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.