Fler branscher får personalliggare?

Skatteverket vill utöka kravet på personalliggare till att omfatta fler branscher. Bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård föreslås bli nästa steg. Det skulle minska svartarbetet med 600 miljoner kronor, enligt Skatteverket.

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler verksamheter. Skatteverkets förslag har nu lämnats till Finansdepartementet.

– Vi föreslår personalliggare i ytterligare verksamheter för att förebygga svartarbete, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Skatteverket föreslår att personalliggare införs inom:

  • bilverkstäder
  • partihandel med livsmedel
  • kropps- och skönhetsvård

Områdena har valts för att Skatteverket bedömer att personalliggare skulle vara ett effektivt medel att komma åt svartarbete i dessa verksamheter.

Det är svårt att beräkna effekterna av att svartarbete blir vitt och beräkningarna är ofta behäftade med osäkerhet. Skatteverket har ändå gjort bedömningen att det skulle minska svartarbetet med minst 600 miljoner kronor om personalliggare införs inom dessa områden.

– Svarta arbetsinkomster blir vita och konkurrensvillkoren förbättras för dem som idag betalar ut vita ersättningar, säger Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket.

Skatteverket föreslår också i skrivelsen till regeringen att det nuvarande regelverket för personalliggare ses över, bland annat när det gäller vilka personer som ska tas upp i liggaren.

Fakta: Den som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteriområdena ska enligt lag föra personalliggare. Det innebär att man för in i personalliggaren vilka personer som är verksamma i lokalen och under vilka tider de är det. Från 1 januari 2016 gäller detta även den som bedriver verksamhet i byggbranschen.

Läs hela rapporten >>

Foto: Karin & Uwe Annas, Fotolia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr