Medlemspanelen: Underkänt för regeringens näringspolitik

När småföretagare får sätta betyg på regeringens näringspolitik blir det underkänt. Sju av tio företag menar att de påverkats negativt av de förändringar som gjorts sedan regeringsskiftet. Det visar en ny undersökning bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar.

– Det är väldigt oroande att förtroendet för regeringens näringspolitik är så lågt bland småföretagare. På sikt kan det innebära en sämre utveckling av dessa företag och därmed bland annat färre arbetstillfällen. Över 80% av alla nya jobb skapas hos småföretagen, säger Mats Assarsson ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.

– Helt enkelt en politik som blir dyr för oss alla.

I slutet av februari genomfördes en Medlemspanelenkät bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar, de flesta småföretagare med upp till 50 anställda.

På frågan vilket betyg du vill sätta på regeringens närings-/småföretagarpolitik angav 88% dåligt eller mycket dåligt. Gällande vilket av riksdagspartierna som man tycker har den bästa så anger 46% moderaterna och 30% centern.

Över 68% av företagarna anger att man eller företaget på något sätt påverkats av förändringar i regler, lagar eller skatter sedan regeringen tillträdde. Av dessa har över 96% svarat att det påverkat deras företagande negativt. Det är främst förändringar i Rot och Rut, höjd arbetsgivaravgift för unga samt höjd löneskatt för pensionärer som anges.

– Både småföretagare och skatteexperter har varnat för att förändringar i RUT och ROT kommer att leda till mer svartarbete, samt att de höjda arbetsgivaravgifterna för unga gör att färre ungdomar får jobb. Därför är det märkligt att regeringen trots detta genomför försämringar som inte minst drabbar många småföretag, säger Mats Assarsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr