Kallelse

Förbundsstämma i Företagarförbundet Fria Företagare
Lördagen 14 maj 2016
Hotel Radisson Blue, Carl Krooks gata 16 i Helsingborg

Program

11.30-11.50
Registrering av deltagande medlemmar och kaffe.

12.00-13.00
Lunch.

13.00-14.25
Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar.

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2016 och skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Anmälan

Anmälan senast den 8 april på info@ff.se med följande uppgifter:

Medlemsnummer
Namn
Företag
Telefon, dagtid

Välkommen

Företagarförbundet Fria Företagare, styrelsen

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.