Kallelse

Förbundsstämma i Företagarförbundet Fria Företagare
Lördagen 14 maj 2016
Hotel Radisson Blue, Carl Krooks gata 16 i Helsingborg

Program

11.30-11.50
Registrering av deltagande medlemmar och kaffe.

12.00-13.00
Lunch.

13.00-14.25
Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar.

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2016 och skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Anmälan

Anmälan senast den 8 april på info@ff.se med följande uppgifter:

Medlemsnummer
Namn
Företag
Telefon, dagtid

Välkommen

Företagarförbundet Fria Företagare, styrelsen