Många företag är innovativa

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ2Ry27EIAxF95X6DxHrRCJkyKO/MuqCgCe1hgkVkKmqUf69kIfkdXfcY1/wNa/3t6Jgowqo2UfxyipptHYJ0auIbk6YlwcHg9F5VDbDzNatwkJUcQkQ8hUH0irClHp3ePjPd667Ls7CVkyOVGKsJCws48ZOtJb/du6HzzOKmmDWv9vAJIgHC2oPct1b2f0ngn/QaE804IhWi0FHUj6dVjYbGnLzt0eN80RsLn6Bp

I en färsk under sökning från SCB statistiska centralbyrån rapporteras att över hälften av Sveriges företag har arbetat med innovation de senaste tre åren. Stor A företag avsätter mer resurser för innovation än småföretag. Tjänsteföretag är samtidigt mer innovativa än företag som producerar varor.

Storföretagen samarbetar i högre utsträckning med varandra jämfört med de mindre. Och det är störst fokus på processinnovation. Processinnovation fokuserar på företagets interna och externa processer , exempelvis leveransmetoder, produktionsmetoder eller managementrelaterade aktiviteter. Produktinnovation sker i något mindre omfattning och då handlar det om bättre erbjudande av vara eller tjänst gentemot kunden.

Generellt får 9 procent av företagen stöd för sin innovationsverksamhet. Återigen är det storföretagen som tar hem matchen hela 20 procent av dessa lyckas ansöka och få stöd för att innovera.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr