Lönsamheten för småföretagare sjunker drastiskt

Konjunktur auf einem Zettel mit Stift vor Geldmünzen

Den svaga konjunkturen påverkar många småföretagare. Swedbank har undersökt lönsamheten och ser att den är nere på nivåer som vi känner igen från 1990-talet. Efter pandemin återhämtade sig småföretagen bra vilket säkert förvånade många, men nu märks höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan vilket utmanar. Ingen snabb ljusning väntas heller, utan tvärtom så finns det risk för en större nedgång än vad företagarna förutser nu när hushållens köpkraft urholkas.

– Detaljhandel, och hotell och restaurang som hade det tufft under pandemin fortsätter att gå dåligt när hushållens köpkraft urholkas. Byggbranschen som klarade sig bra under pandemin drabbas nu hårt av ett minskat bostadsbyggande säger Jörgen Kennemar, företagarekonom, Swedbank.

Orderingången sjunker
Under 2022 steg orderingången efter pandemin, men faller nu tillbaks. Prognosen är att det fortsätter att backa under året. Samtliga branscher i undersökningen räknar med en svagare utveckling. De mest dystra branscherna är detaljhandel, transport, hotell och restaurang och bygg. Drygt vart tredje företag räknar med en krympande orderingång i de branscherna.

Hyggligt sparande hjälper ett tag.
Tre av fyra företagare uppger att de skulle använda företagets sparbuffert för att klara tre månader med halverade intäkter. Drygt en av fem företagare uppger att de skulle behöva minska den egna lönen för att undvika att företaget går i konkurs. Vart tionde företag uppger dock att de skulle gå i konkurs om intäkterna halverades under tre månader.

Trots svårare tider saknas det kompetent arbetskraft
Under många år har företagen klagat på att det är svårt att finna kompetensen arbetskraft. Det hävdar företagen fortsatt trots konjunkturnedgången.

Företagare använder sin privatekonomi för att ”sponsra” företaget
En av tre företagare säger att deras privatekonomi blivit sämre. Många använder dessutom sin privatekonomi för att finansiera företaget när det gäller sämre.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr