Liberalerna om småföretagspolitiken

Arman T (L) kopiera

Inför valet har vi ställt tre frågor om småföretagspolitiken. Här är frågorna och partiernas svar.

Arman Teimouri (L), ledamot i riksdagens näringsutskott

  1. Vad har ni för ambitioner och visioner med politiken för de fler än 800 000 företasom har 1–10 anställda?
    Liberalerna vill att företagandet ska underlättas genom lägre skatter på företagande och minskad byråkrati. Liberalerna vill se skattesänkningar för företagandet. Några exempel på förenklade regler för företagare är att samma information ska endast behöva lämnas en gång till myndigheterna, systemet med personalliggare ska reformeras och att den särskilda hotellagen som ställer krav på ägarprövning för ägare av hotell och pensionat ska avskaffas. Därutöver måste processen för miljötillstånd förenklas – det är en tung börda för många företag. Utöver detta vill vi lägga till tillgången till energi till en låg kostnad. En planerbar och fossilfri energiförsörjning är grunden för framtidens moderna samhälle. Det ska vara möjligt att bygga nya kärnkraftverk i Sverige.
  2. Hur kan jobbskapande accelereras i dessa företag?
    Liberalerna har pekat ut två viktiga skattereformer inför höstens budgetarbete som vi kommer att prioritera: utökat växa-stöd och förstärkta 3:12-regler. Detta kommer att gjuta framtidstro i näringslivet och betyda mycket för de små- och medelstora företagen. Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända,  s k inträdesjobb.
  3. Företagarförbundet driver frågan om en småföretagarminister. Har ni en kandidat som skulle passa på den posten?
    Liberalerna har inte tagit ställning till regeringskansliets organisation, men företagarfrågorna borde få en tydligare roll i en liberal borgerlig regering. Om det skulle bli aktuellt med en småföretagarminister skulle vi vilja se riksdagsledamoten och den ekonomisk-politiska talespersonen Mats Persson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr