Centerpartiet om småföretagspolitiken

Helena Lindahl (C)kopiera

Inför valet har vi ställt tre frågor om småföretagspolitiken. Här är frågorna och partiernas svar.

Helena Lindahl (C), ledamot i riksdagens näringsutskott

  1. Vad har ni för ambitioner och visioner med politiken för de fler än 800 000 företasom har 1–10 anställda?
    Centerpartiet driver bland annat förslag om sänkta arbetsgivaravgifter, särskilt för de små företagen, mer förmånliga personaloptioner och ett utvidgat investeraravdrag. Små och nystartade företag har svårare att klara omfattande byråkrati, är känsligare för godtyckliga regler och har svårare att hävda sig i de offentliga beslutsprocesserna. Centerpartiet verkar därför för att minska den administrativa bördan för små och nystartade företag.
  2. Hur kan jobbskapande accelereras i dessa företag?
    Idag har Sverige bland världens högsta skatter på anställning. Det tycker vi är fel. Om skatterna på jobb och företag sänks innebär det att företagen får mindre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för högre löner och fler anställda, vilket gynnar hela samhället. Alla hinder som står i vägen för att anställa måste granskas och så långt som möjligt undanröjas. Särskilt viktigt är att sänka arbetsgivaravgiften, öka kapitaltillgången och ge större möjligheter till personaloptioner för små och växande företag.
  3. Företagarförbundet driver frågan om en småföretagarminister. Har ni en kandidat som skulle passa på den posten?
    Vi har många bra kandidater till en sådan roll, som både har politisk erfarenhet och många gånger också egna erfarenheter av att driva små och växande företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr