Hantverkare tror på färre uppdrag till vintern…

Hantverkarbarometern Beijer (1)

En tredjedel av de svenska hantverksföretagarna tror att det kan bli färre uppdrag under andra halvan av 2022 till följd av prisökningar och materialbrist. De minsta företagen är mest oroliga för minskad efterfrågan, fler än hälften tror att uppdragen kommer att bli färre efter sommaren. Lösningen kan vara ett mer flexibelt ROT-avdrag.

– flexiblare ROT-avdrag kan vara räddningen

Beijer Byggmaterial genomför regelbundet Hantverkarbarometern, en undersökning som tar tempen på vad hantverkare tycker och tänker kring byggbranschen. Frågorna berör alltifrån ROT-frågan till orderingång och konjunkturläge. Resultatet från den senaste Hantverkarbarometern, som presenterades i juni, visar att branschen spår tuffare tider och att konjunkturförväntningarna har skruvats ner rejält på bara 10 månader. En tredjedel av de tillfrågade hantverkarna har fått färre uppdrag till följd av prisökningar och materialbrist. 

Materialbrist och prishöjningar ger färre uppdrag

Hantverkare ger uttryck för att det är svåra tider, för många väntar en tuff höst och konjunkturförväntningarna har minskat rejält. Fler än hälften av de minsta hantverksföretagen tror att uppdragen kommer att bli färre i höst. 40 procent upplever att uppdragen hittills under året har blivit lite eller mycket färre som en följd av materialbrist och prishöjningar. Enligt SCB steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022. En tredjedel av hantverkarna uppger att de har tvingats avstå från jobb de räknat med på grund av prisökningar. 

ROT-avdraget bör indexeras efter konsumentprisindex

–När omvärldsläget nu ändras dramatiskt är det rimligt att vi får en diskussion om hur vi kan förbättra branschens förutsättningar.  ROT-avdraget behöver utvecklas för att främja hållbara material.  Taket för ROT-avdraget behöver även indexeras efter konsumentprisindex. ROT-avdraget är särskilt viktigt för småföretagen, 75 procent av hanverksföretagen med uppemot tio anställda ansåg att avdraget gjorde stor skillnad, säger Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial.

Text Annika Wihlborg

Foto Beijer,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr