LAS utredningen sjösätts snart

1F5C5743-5A2E-4C1E-8474-97CEA2E3C703

En viktig punkt för företagare i januariavtalet var att LAS skulle ses över och moderniseras. Frågan är svår för en S-ledd regering att ens prata om med tanke på deras nära relationer med fackföreningar. Ylva Johansson som är ansvarig minister har sagt att hon anser att det är bra att den moderniseras och har fått utstå en del intern kritik då frågan ligger på hennes bord som arbetsmarknadsminister. Ur företagarperspektiv har det länge varit en viktig fråga att ändra turordningsreglerna och Företagarförbundet Fria Företagare har lämnat flera förslag om att förändra dem till Trygghetsreglerna där tryggheten fokuserar mer på kompetens och kompetensutveckling istället för antal arbetade år på företaget. Företagare från hela landet säger också att det är viktigt att kunna skilja sig från personer som missköter sitt jobb. Då det i ett litet företag annars kan riskera hela verksamheten.

Nu kommer det uppgifter i Aftonbladet om att utredningen skall sjösättas i de närmaste dagarna. Det är ett stort och viktigt steg för småföretagare att detta sker.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr