Lagen om E-faktura försvårar för småföretagare

Regeringen föreslår att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt den nya europeiska standarden. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. ESV rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för den nya lagen som ska börja gälla den 1 april 2019.

Enligt en undersökning bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar så saknar drygt hälften affärssystem med stöd för att kunna skicka E-faktura. Vilket innebär att många kommer att behöva uppgradera eller skaffa sig ett affärssystem om de vill leverera varor eller tjänster till myndighet eller kommun. Hälften av företagarna i undersökningen anger idag att de är leverantör till kommun eller myndighet, men intresset för att vara leverantör verkar minska då endast en tredjedel av företagarna i undersökningen planerar att vara med i kommande upphandlingar och lämna anbud

 

LÄNK till rapporten

LÄNK till ekonomistyrningsverket med instruktioner hur du kan förbereda dig och ditt företag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Detta inlägg har en kommentar

  1. Kent Rosell

    Fungerar jättebra om man har fakturering digitalt

Lämna ett svar