Remissvar: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Regeringen föreslår anpassning av reglerna för ägande i utländska företag, s.k. CFC-bolag enligt EU:s direktiv. För utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster, s.k. CFC-bolag, finns särskilda beskattningsregler, CFC-reglerna, som innebär att delägarna kan bli skattskyldiga för CFC-bolagets inkomster.

Företagarförbundets bedömning är att detta inte kommer att påverka småföretag och förbundets medlemmar.

Läs remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar