Är det turordningsreglernas tur i höst?

man-1079245_960_720
LAS (Lagen om anställningsskydd) har till syfte att stärka de anställdas rättigheter och inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda.
Det innebär att det är väldigt svårt att säga upp anställda i Sverige förutom vid arbetsbrist. Att göra det av personliga skäl som exempelvis samarbetssvårigheter innebär risk för höga avgångsersättningar och skadestånd. Risken att göra felbedömningar är stor.
LAS inskränker även företagarnas rätt att välja fritt vid anställningar eftersom den (under vissa förutsättningar) ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning.
Till skillnad från kollektivavtal så gäller alltså LAS samtliga svenska företag. Där sägs bland annat att uppsägningstiden från den anställdes sida är en månad medan arbetsgivarens uppsägningstid styrs av anställningstiden. Under två år = 1 månad och sedan en skala upp till sex månader för den som varit anställd minst tio år.
Däremot kan företaget avskeda en person som grovt misskött sitt jobb, exempelvis begått brott, och då har den avskedade inte rätt till uppsägningstid.
En omstridd del av Las är turordningsreglerna som innebär att anställningstiden styr, sist anställd är först ut vid uppsägningar. Om företaget har färre än tio anställda får arbetsgivaren göra avvikelser genom att undanta två anställda som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
Fria Företagare menar dock att turordningsreglerna i LAS borde tas bort helt för de allra minsta företagen (upp till tio anställda) för att göra det enklare att anpassa sin verksamhet när omvärlden förändras.
Hittills har dock politikerna gått på fackets linje och inte visat intresse för att förändra LAS. Därför var det glädjande att se att Moderaterna i februari gav besked om att de vill reformera arbetsrätten om det blir en alliansregering, utan att närmare precisera exakt vad de vill göra. Responsen var omedelbar från LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson: ”Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa detta”.
Det är väldigt tydligt att det starka anställningsskyddet är ett hinder för tillväxt, framför allt för mindre företag.
Det vore mycket bättre för både arbetstagare och arbetsgivare att satsa på trygghetsregler i form av omställningsskydd så att en uppsägning även av andra skäl än arbetsbrist inte behöver bli så dramatisk för den anställde. Och inte heller riskera att bli oproportionerligt dyr för en småföretagare som bara vill behålla sin konkurrenskraft genom att ha rätt anställda utifrån sina behov.
Trygghetsrådet erbjuder omställningsstöd och är en effektiv förebild för både A-kassa och arbetsförmedling https://www.trr.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr