Korttidspermittering åter möjlig på 80 procent

SONY DSC

Möjligheten att permittera upp till 80 procent gäller januari till mars 2021 enligt ett besked från regeringen den 12 januari.

Subventionsgraden är 75% fram till sista mars. Det innebär att företagens lönekostnad för en person med 80 procents korttidspermittering minskar med 72% på löner upp till taket på 44.000 kr.

Från och med 1 april – 30 juni sjunker subventionsgraden till 50% för korttidspermitteringarna samtidigt som möjligheten till 80 procent väntas försvinna.

Tillväxtverket skriver på sin hemsida att ansökningen väntas öppna 5-8 veckor efter att beslut fattats av riksdagen den 15 februari. Det skulle innebära att ansökningar kan göras först i slutet av mars eller i början av april.

Förslaget i korthet

  • Att tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Även företag som använt stödet tidigare kommer kunna gå in i systemet igen från och med 1 december 2020.
  • Stödet kommer vara förstärkt även till halvårsskiftet 2021. I december-mars kommer subventioneringsgraden fortsatt vara 75 procent, vilket är samma subventioneringsgrad som under 2020. I april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. I det ordinarie stödet för korttidsarbete bär staten, arbetsgivare och arbetstagare en tredjedel var av kostnaden för arbetstidsminskningen. 
  • Det införs ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Företag kommer kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.
  • Det införs tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. Företag som beslutar om eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden. 
  • Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med sammanlagt 450 miljoner kronor 2021 för att hantera ansökningar samt stärka kontrollen.

Läs mer på regeringens sida här

Eller på Tillväxtverket som skall hantera stödet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr