Kortare betalningstider för svenska företag

Broken piggy bank with money on table against dark background

Riksdagen har beslutat att lagstifta om att stora företag skall rapportera sina betalningstider årligen till Bolagsverket. Syftet är att korta betalningstiderna då många stora företag utnyttjat de mindre som ”bank” genom att kräva långa betalningstider eller helt enkelt bara ”dragit” på betalningarna.

Beslutet är glädjande och ett steg i rätt riktning mot rättvisare villkor mellan stora och små företag. Små företag har redan svårare att kapitalanskaffa till rimliga kostnader än större företag, och att då storföretagen dessutom utnyttjar småföretagen som bank, i de flesta fall utan att betala ränta har ytterligare bidragit till ojämlika villkor företagen emellan. säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, företagarförbundet

Beslutet innebär bland annat att svenska företag som har fler än 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den nya lagen bör följas upp och utvärderas.

Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2022.

läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr