Höga dieselpriser riskerar att lämna gatorna utan snöröjning

cars driving in heavy snow in england

Färre och färre företag som vill ha jobbet med snöröjning runt om i Sveriges kommuner. På många platser är det få som lämnar in anbud på snöröjning. De ökade dieselpriserna spär på ointresset för arbete ytterligare. Det är helt enkelt för dålig lönsamhet för företagen.

I en färsk rapport från branschorganisationen Maskinentreprenörerna svarade 93 procent av medlemskåren att det inte är ekonomiskt försvarbart att röja snö, dåligt betalt och konstiga avtal är två av anledningarna. Studien pekar även på andra problem, som omfattande personalbrist.

– Det kommer att bli bekymmersamt för samhället som det ser ut nu, säger organisationens vd Anders Robertsson till facktidningen Maskinentreprenören.

Av de 80 tillfrågade aktörerna uppgav endast 7 procent att de överväger att lämna nya anbud om snöröjning. 

Snöröjningsexperter har fått svårare att rekrytera maskinförare som vill jobba jour. Allt fler maskinentreprenörer avstår kontrakt inom snöröjning. Den MEKO-rapport som kom i december 2021 visar också att drygt 90 procent av ME:s medlemmar inte anser att det är en verksamhet som är ekonomiskt försvarbar att satsa på.

– Dagens generation är inte intresserad av att jobba med vinterväghållning. Det är oregelbundna arbetstider så du vet inte när du ska jobba. Det kan vara mitt i natten eller på dagen. Du kan behöva jobba på helger, julafton, nyår. Säger Håkan Johansson är planeringsledare på Göteborgs stads trafikkontor till Dagens Samhälle

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr