Kommer det reformer i vårbudgetten?

Smiling white female trainee in clothing design studio

Tidöpartierna lovade stora reformer för Sverige när de kliv i i maktens boning. Men än så länge har de uteblivit. Nu avsätts 719 miljoner för att erbjuda fler platser i yrkesutbildningen. Men i Tidöavtalet lovades sänkta skatter på arbetsinkomster, samt sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa. Även fåmansbolagens skatt skulle sänkas.

Sven-Olof Daunfeldt, ekonom på Svenskt Näringsliv säger till Dagens Industri:

”I och med att vi har en sådan bekymmersam arbetsmarknad och går in i en lågkonjunktur så måste de här arbetsmarknadsreformerna genomföras nu”, säger han.

Företagarförbundet har länge pekat på behovet av att sänka arbetsgivaravgifterna och ta bort den ”allmänna löneavgiften” och på det sättet sänka tröskeln för de minsta företagen att anställa.

Om vart femte småföretag anställde 1 person kunde arbetslösheten halveras. Säger Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet.

Genom att sänka kostnaden för att anställa och underlätta för kompetensutveckling på plats i företagen kan denna utveckling stimuleras och stora resurser på arbetsmarknaden släppas lös enligt Mathias Rebane.

läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr