Ta med kontoret ut en stund

Susanna_Toivanen_0182_HR

Mycket av dagens kontorsarbete går att utföra utomhus. Variation i arbetet, stimulerad kreativitet och förbättrad hälsa är några skäl att gå ut en stund och jobba.

Susanna Toivanen är professor i sociologi och arbetslivsforskare på Mälardalens universitet. I rapporten ”Ute är inne – Kom igång med kontorsarbete utomhus” har hon bland annat tittat på hur utemiljöer kan kombineras med kontorsarbete. 

– Det finns många belägg i forskningen för att vistelse i naturen ger hälsofrämjande effekter, säger Susanna. Därför har vi studerat hur vi kan få in naturen i arbetslivet. Vi tror att den behövs där, med tanke på de höga sjuktal som stressrelaterad ohälsa och utmattning ger i dagens arbetsliv. Denna ohälsa leder till sjukskrivningar, kostnader och lidande som i många fall borde kunna undvikas.

Kontorsarbete innebär ofta långvarigt stillasittande och brist på variation, ofta i en ganska stimmig miljö. Att då komma ut en stund, gärna varje dag och i en grön närmiljö, leder till omväxling, minskade stressnivåer, återhämtning och mer dagsljus.

– Finns det ingen skog eller park i närheten av arbetsplatsen kan man ändå ta sig ut i lugn stadsmiljö, säger Susanna. Det ger också goda effekter. Minst 20 minuter bör man vara ute, gärna ofta och regelbundet.

Det är mycket som går att göra utomhus, antingen ensam eller tillsammans med en kollega eller kund. Har företaget möjlighet att ordna med en fast eller mobil arbetsplats utomhus är det bra, men annars går det också att utföra många uppgifter under en promenad.

– Så kallade ”walk and talk”-möten börjar bli vanligare, säger Susanna. Även medarbetarsamtal fungerar bra utomhus. Man kan också gå för sig själv en stund och förbereda ett möte eller en presentation. Det går att ringa samtal, svara på mail på mobilen eller tänka igenom ett problem man står inför.

Det gäller också att våga bryta gamla normer. Speciellt som det i många organisationer är mer eller mindre underförstått att det ska synas att man jobbar.

– Därför är det en fördel om chefen inte bara förklarar att det är okej att jobba en stund utomhus, utan uppmanar till det och helst också föregår med gott exempel, avslutar Susanna.

5 exempel på saker att göra utomhus:

  1. Ringa ett samtal.
  2. Tänka igenom ett problem.
  3. Läsa en rapport.
  4. Ha ett ”walk and talk”-möte med en kund eller kollega.
  5. Svara på några mail.

Fotograf: Niklas Björling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr