Vitboken_2010-1292403135114Varje år genomför vi en rad undersökningar bland småföretagarna i Sverige.

Vi tar reda på hur deras vardag ter sig och vad de tycker och tänker. Kunskapen samlar vi i den här skriften, som vi i år valt att kalla Jobbskaparna. Boken kan läsas av alla – allt från politiker, tjänstemän och organisationer till forskare och journalister. Och givetvis till småföretagarna själva. I september 2010 genomförde vi en studie kring småföretag som under de senaste tuffa åren faktiskt nyanställt och växt. Det visar sig att de är ovanligt många – fler än två av fem företag tillhör gruppen tillväxtföretag. Och kraften i småföretagen är enorm.

Läs rapporten

Här hittar du våra tidigare skrifter
Solistboken (2009)
Arbetarboken (2008)
Flitboken (2007)

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.