FöretagarFörbundet stödjer utredningens förslag. Ofta framhålls innovationsupphandling som ett mycket effektivt stimulansområde för innovationsskapande. Förslaget är därför mycket lovvärt.

Vi vill dock poängtera vikten av att inte hindrande krav eller beloppsmässiga nivåer uppställs som är otydliga eller onödiga och därför hindrar småföretag från att delta i ett upphandlingsförfarande. Vi vill därför betona betydelsen av att det läggs stor vikt vid att uppfylla det som Konkurrensverket framför i sitt råd i bilaga 2.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.