INKOMPLETT Betänkandet innovationsupphandling

FöretagarFörbundet stödjer utredningens förslag. Ofta framhålls innovationsupphandling som ett mycket effektivt stimulansområde för innovationsskapande. Förslaget är därför mycket lovvärt.

Vi vill dock poängtera vikten av att inte hindrande krav eller beloppsmässiga nivåer uppställs som är otydliga eller onödiga och därför hindrar småföretag från att delta i ett upphandlingsförfarande. Vi vill därför betona betydelsen av att det läggs stor vikt vid att uppfylla det som Konkurrensverket framför i sitt råd i bilaga 2.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr