INKOMPLETT Betänkandet innovationsupphandling

FöretagarFörbundet stödjer utredningens förslag. Ofta framhålls innovationsupphandling som ett mycket effektivt stimulansområde för innovationsskapande. Förslaget är därför mycket lovvärt.

Vi vill dock poängtera vikten av att inte hindrande krav eller beloppsmässiga nivåer uppställs som är otydliga eller onödiga och därför hindrar småföretag från att delta i ett upphandlingsförfarande. Vi vill därför betona betydelsen av att det läggs stor vikt vid att uppfylla det som Konkurrensverket framför i sitt råd i bilaga 2.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar