FöretagarFörbundet har fått detta ärende på remiss. Rådet, K 3, rör huvudsakligen större företag även om mindre företag har rätt att använda sig av det. FöretagarFörbundet har inga synpunkter på rådet som sådant men ser mycket positivt på att råd och regler utformas och anpassas till storleken på de företag det gäller. Sedan tidigare finns ju också särskilda råd för mindre företag, K1 och K2.

Samlade allmänna råd minskar regelbördan och de administrativa kostnaderna. Målsättningen med enkla, tydliga och heltäckande regler välkomnas starkt.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.