Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

FöretagarFörbundet har fått detta ärende på remiss. Rådet, K 3, rör huvudsakligen större företag även om mindre företag har rätt att använda sig av det. FöretagarFörbundet har inga synpunkter på rådet som sådant men ser mycket positivt på att råd och regler utformas och anpassas till storleken på de företag det gäller. Sedan tidigare finns ju också särskilda råd för mindre företag, K1 och K2.

Samlade allmänna råd minskar regelbördan och de administrativa kostnaderna. Målsättningen med enkla, tydliga och heltäckande regler välkomnas starkt.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr