Januaripartiernas LAS-förslag

Smiling white female trainee in clothing design studio

Regeringen tillsammans med januaripartierna väntas lägga fram ett förslag om förändrade LAS regler den 1 juni. Detta för att sätta press på arbetsmarknadens parter att finna en lösning och modernisera LAS. Om de inte lyckas enas så tar regeringen över frågan med sitt förslag.

Ett moderniserat LAS var, och är en av hörnpelarna i januariöverenskommelsen och en starkt bidragande faktor till att C och L släppte fram Stefan Löfven som statsminister. Arbetarrörelsen med LO i spetsen var kritiska då och är än mer kritiska nu när de fått se delar av förslaget som läckt ut till SVT under söndagen. Det är framförallt tre avgörande punkter som är svåra för LO att smälta. LAS frågorna har varit enstridsfråga sedan 70 talet som arbetarrörelsen vaktar vaksamt. Därför är förslaget om att att undanta flera personer från Turordningsreglerna ett rött skynke för LO.

Företagarförbundet välkomnar dock förslaget som ligger i linje med förbundets förslag om att skrota turordningsreglerna och skapa Trygghetsreglerna. Trygghetsreglerna bygger på att det skall vara tryggare att lämna en anställning för att byta karriär eller byta arbetsplats, övergångsperioden skall vara en trygg resa mellan två jobb. En resa med trygg ekonomi och möjligheter till kompetensutveckling för varje individ. Vi arbetar inte på en industri i ett helt liv och får en guld klocka längre. Det var för denna typen av arbetsplatser och förhållanden som LAS skapades och med tiden har förhållandena ändrats i allt väsentligt.

Regerings förslag som SVT redovisat innehåller framförallt tre punkter som reformerar LAS i en riktning som Företagarförbundet anser är bra för företagen och för företagsamheten i Sverige:

• Fack och anställd skall inte längre kunna ogiltigförklara en uppsägning och behålla jobbet tills tvisten är löst. Förslaget gäller företag upp till 15 anställda. Detta är en viktig punkt för att företagen skall våga anställa, att de kan skilja sig från en anställd som inte längre bidrar till företagets utveckling och konkurrenskraft. Och att detta kan ske snabbt eftersom omvärlden flyttar sig snabbt.

• Företagen föreslås få göra fem undtantag från Turordningsreglerna jämfört med endast två idag. Denna är viktigt för att kunna ställa om kompetensmässigt och behålla konkurrenskraften. För att säkra företagets fortsatt existens, utveckling och arbetstillfällen.

• Företaget eller arbetsgivaren får avgöra vem som skall sluta vid arbetsbrist om personer jobbat lika länge. Ålder skall inte spela någon roll längre.

Läs om LOs reaktion på DI.se

Läs om varför C och L bör stå på sig i LAS frågan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr