Omställningsstöd löser problematiken med stöd kontra aktieutdelningar

Smiling white female trainee in clothing design studio

Öppet brev till ”Småföretagarministern”

Januaripartierna får nu mycket kritik från ekonomer och investerare för försöken att förbjuda aktieutdelning i kombination med krisstöd. Ambitionen att förbjuda utdelningar är logisk givet det media-, och väljartryck som skapats i frågan. Inte mindre är frågan komplexare än den görs i medier. Förenklat låter det självklart att om man uppbär ett statsstöd skall inte detta gå till en aktieutdelning till ägarna. Ändå sker detta hela tiden i olika sammanhang utan att uppröra nämnvärt. Investeringsstöd, regionala stöd, jordbruksstöd, presstöd m.m. Stöd är sällan ensam finansiär till bolagen utan samsas med aktieinvesteringar som är livsviktiga för att bolag skall utvecklas, skapa tillväxt, arbetstillfällen och generera skattekronor till välfärden. Båda ingår i ett komplext ekonomiskt kretslopp tillsammans med mycket annat och är mycket svårt att förklara snabbt i en tweet eller andra snabba mediekanaler. Därför är det lätt att förstå varför politiken tar den enkla vägen med ett förbud! Men januaripartierna vet mycket väl att den enkla lösningen inte fixar ett komplext problem.

Sverige är världsbäst på att kompromissa fram lösningar – det måste vi utnyttja nu

Ekonomerna i regeringen vet att aktieutdelning är en förutsättning för att investerare skall vilja investera i bolag. Politikerna vet mycket väl att pensionsfonderna och pensionerna kommer att lida av att aktieutdelningar förbjuds och att pensionerna kommer försvagas i många år framöver. Politiker vet mycket väl att 3:12 reglerna är ett sätt att kompensera för småföretagarens egna låga eller obefintliga löneuttag under tiden företaget startades och byggdes upp. Och att 3:12 reglerna bidrar till att intjänade pengar i bolaget kan användas för att investera i utveckling istället för lön till ägaren. 

Populism och röstfiske för inte gå före förnuftig ansvarsfull tillväxtpolitik.

Problemet kan lösas med ett omställningsstöd 2.0 genom preferensaktie

Företagarförbundet har tidigare presenterat ett förslag på omställningsstöd som faktiskt löser detta problem för både politiken och för företagen, ett förslag som leder till omställning, tillväxt utan att politiker behöver äventyra sitt väljarstöd.

Låt företagen ta investeringslån i framtiden med ”schysta villkor”

Omställningsstödet skall inte blandas ihop med regeringens omsättningsstöd som kan vara bra för en del, men som riskerar att lämna väldigt många företag utanför, och då i själva verket faktiskt riskerar att verka orättvist. Omställningsstödet skall heller inte blandas ihop med tidigare lån som presenterats där villkoren varit ogenomtänkta och orättvisa och faktiskt lett till att företagen dels inte vågar ta hjälp av dem och dels inte haft möjlighet! 

Företagarförbundets Omställningsstöd 2.0 bygger på fyra punkter:   

  1. Låg personlig risk för företagaren – annars är konkursen ett säkrare alternativ, ingen vill riskera hem och familj.
  2. Låg ränta – allt annat vore eländigt osolidariskt från en regering i en historisk kris.
  3. Lång återbetalningstid – en rimlig möjlighet att ställa om, och generera vinst till båda parter.
  4. Återbetalas till staten genom framtida vinster – aktieutdelningar som förhoppningsvis inte förbjuds när staten är förmånstagare…

Omställningsstödet ger företag chans på riktigt att ställa om och anpassa sig till en ny verklighet. En chans att sätta hjulen i rullning igen och koncentrera sig på att utveckla produkter och tjänster till sina kunder istället för att söka nya, krångliga stöd var och varannan vecka.

Finansministern har pengar i ladorna. Finanspolitiska rådet med ordförande Harry Flam sa i Dagens industri den 14 maj att skuldkvoten kan ökas från 35 procent av BNP till 60 procent. Det skulle ge ett reformutrymme på 1250 miljarder, varav knappt 200 är utnyttjade hittills. Riksgälden fick 500 miljarder att låna ut som knappt har nyttjats mer än till en halv procent på grund av omöjliga och oschysta villkor. Lånestödet måste utvecklas så att pengarna kommer fram. 

Så funkar det:

  • Företaget får söka omställningsstöd genom preferensaktie. (Motsvarande 5 års inbetalda allmänna löneavgifter). 
  • Långivaren (Almi, bankerna, fonden, marknaden) har preferensaktien som säkerhet i företaget (blir delägare utan rösträtt)
  • Preferensaktien ger långivaren förtur på 50% av framtida vinster tills stödet är återbetalt och preferensaktien återköpt.

Det var bråttom för en månad sedan när den sk. Företagsakuten tillsattes som inte fungerat pga av just oschyssta villkor. Nu är det akut på riktigt Lyssna på dem som behöver hjälp och agera för Sveriges skull –  säger Mathias Rebane näringspolitisk talesperson Företagarförbundet

Tillsammans lyckas vi

Med gemensamma ansträngningar från företagen, politiker, banker, Almi mfl. Kan ett Omställningsstöd vara på plats och pengar betalas ut inom ett par veckor. Inga lagändringar behövs, inga beslut i Bryssel krävs, bara lite svensk politisk vilja och att vi alla samarbetar för att få detta på plats.

Företagarförbundet – för företagare på riktigt!

Med bästa småföretagarhälsningar
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet
0706-721821, mathias.rebane@ff.se

PS: För övrigt så har behovet för en Småföretagarminister som förstår småföretagen på riktigt aldrig varit större.

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr