Kritiken hårdnar mot regeringens förbud mot utdelning

Smiling white female trainee in clothing design studio

Regeringen press på Tillväxtverket att förbjuda utdelningar i kombination med permitteringsstöd i efterhand leder till kaos och skapa osäkerhet i en redan osäker stund.

Att ändra i lagar är regeringens rätt och skyldighet. En regering skall anpassa lagstiftningen efter den tid vi lever i för att upprätthålla en samhällsstruktur och skapa förutsättningar för samhället och individerna i det att leva och verka. Därefter är det upp till medborgare och företag att anpassa sig efter de lagar som skrivs.

Men en regering som ändrar lagar i efterhand och som skall gälla retroaktivt skapar otrygghet, osäkerhet och dåliga förutsättningar för medborgare och företag. Det är en av anledningarna till att regeringens senfärdiga direktiv med förbud mot utdelningsstöd är en riktigt dålig idé.

En annan anledning är att aktieutdelning är en del av en företagares sätt att hålla nere kostnader att ta ut utdelning enligt 3:12 reglerna samtidigt som man håller nere sin egen lön är ett vanligt sätt att finansiera sitt företag. Det är ingen bra affär för företagaren som i och med detta mister hela eller delar av sin pensionstrygghet som anställda har, och dessutom minskar sitt ekonomiska skydd i samband med eventuell sjukskrivning eller VAB.

”För oss ägare är utdelning en del av lönen efter ett år som gått bra. Jag har ingen pensionsavsättning alls för att hålla nere företagets kostnader.” säger Martin Östling på företaget Biolit till Dagens Industri.

En tredje anledning till att förbudet är en dålig idé är att det minskar investeringarna och det investeringskapital som behövs för att utveckla företag och skapa arbetstillfällen. Något som verkligen kommer att behövas i denna kris och efter att den klingat av. Med regerings utdelningsförbud hämmas denna tillväxt.

”Våra politiker har begränsad insikt i och förståelse för hur det är att bedriva små och medelstora företag. Det är oerhört svårt att navigera i system, när det kommer nya besked efterhand. Jag tror att detta tyvärr kommer att leda till fler uppsägningar och konkurser.” säger Peter Ahlberg på företaget Veterankraft till Dagens Industri

Läs mer på Di.se här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr