Jag får inte betalt!

Magnus Hedenberg4rund

Korta frågor korta svar

Hej, jag har en liten byggfirma och har fått problem med ett arbete som vi har gjort. Kunderna är privatpersoner och vi har gjort ganska mycket jobb på deras gamla villa från 1960-talet. Vi har gjort en besiktning och har skickat vår slutfaktura, men det har nu blivit bråk om det mesta. De säger att det har kostat för mycket och att det är fel här och var i arbetet. Som om detta inte var nog påstår de nu också att vissa saker inte har beställts och att de inte ska betala för de arbetena.

Det var bråttom med allt då vi gjorde upp om jobbet men enligt vad jag kan minnas var inget annat sagt än att det skulle vara på löpande räkning, förutom bygget av en stor altan där vi hade ett fast pris. Hur ska jag bena ut detta? Vi är inte vänner längre, om man säger så, och de vill helst inte att vi kommer dit mer.

=====

Tack för dina frågor. Tyvärr är det du beskriver ganska vanligt förekommande. Det är naturligtvis bra om man har tydliga avtal och handlingar som beskriver vad som ska göras och på vilka villkor etc.  Men, som sagt så är motsatsen vanlig; ett avtal har improviserats fram på altanen över en kopp kaffe. Därefter slarvar man med det formella och till slut hamnar man i ett infekterat gräl. Jag vet inte allt i ert fall men jag försöker bena ut vissa saker.

I den del som arbetet omfattas av det fasta priset borde ni inte få några problem. Ett fast pris är ett fast pris också mot en privatperson. Det händer ibland att byggaren (näringsidkaren) har fakturerat arbetet utan hänsyn till att viss del av arbetet utförts på löpande räkning och en annan del enligt fast pris, dvs. man har blandat. Det är inte bra eftersom det då blir svårt att värdera det arbete som utförts utanför det fasta priset.  Kunden har rätt till en specificerad räkning. Skilj på det fasta priset och det övriga i faktureringen. 

De tycker att det totalt sett har blivit för dyrt. Enligt konsumenttjänstlagen ska kunden  betala vad som är skäligt med hänsyn till arbetets art och omfattning (om priset inte stå i avtalet). Om ni är trygga med att ni har gjort ett bra jobb och att tidsåtgången är okej borde ni också få betalt så småningom. Problemet kan ju vara, med jobb på en gammal villa att det är svårt i efterhand att bena ut vad som gjorts och mot vilken ersättning i de olika delarna. Man har så att säga nöjt sig med att hålla koll på den totala arbetstiden. Det kan vara ett svårt dilemma, bland annat eftersom kunden har rätt till en specificerad räkning. Det finns ingen återvändo; det är bara att sätta igång och specificera arbete och material fördelat på de olika delarna av jobbet. En sådan specificering är också ofta nödvändig att ha om man senare måste anlita en sakkunnig för att värdera jobbet.

Det är fel på jobbet säger de och de vill inte att vi kommer dit mer. Utgångspunkten är att det är kunden som ska bevisa att det är fel på utfört arbete. Eftersom en besiktning har gjorts antar jag att en besiktningsman har besiktat arbetet. Om ni inte redan har fått ett  bör ni se till att få ett skriftligt protokoll, så att ni vet vad som avses. Ni har rätt att åtgärda felen; dvs. om de vägrar att släppa in er har de inte rätt att dra av på ersättningen pga. ett sådant fel (undantag finns men de är sällsynta). Ofta är det bra att omedelbart och per skrift begära att få komma till och åtgärda felen. 

Vissa saker är inte beställda. Å ena sidan måste ni kunna bevisa att ett visst arbete är beställt. Å andra sidan kan det vara svårt att invända att beställning inte gjorts om man har stått och pratat om jobbet på plats och kunden rent av har sett på då det utförts. Det är också så att man utan specifikt avtal kan ha rätt till ersättning för tilläggsarbeten ”om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget”. Om det exempelvis ligger fuktigt organiskt material under ett uppbrutet golv kan det ligga nära till hands att kunden vill att man tar bort materialet, innan man lägger det nya golvet. Specificera hur ni kommit överens om jobbet eller varför det har måst göras, alltså. Uthållighet är ofta av nöden i sådana här saker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr