Ansökan till klimatklivet öppnar snart

Global warming and climate change concept.Half world of polluted and green environment background.Paper art of ecology and environment concept.Vector illustration.

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet. Mellan 23 augusti och 8 september kan du lämna in din ansökan.

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige

3 miljarder ska investeras under 2022 bland annat för dig som är företagare, jordbrukare eller förening.

Vilka kan söka?

Företag, exempelvis jordbruk, organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, kommunala bolag och regioner kan ansöka för att göra klimatinvesteringar (privatpersoner kan inte söka). Under perioden 2021 till 2026 ska hela 6,5 miljarder investeras.

Klimatinvesteringar kan få stöd

Klimatklivets syfte är att minska utsläpp av växthusgaser, bidra till spridning av klimatförbättrande teknik. Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur, såsom cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Exempel på klimatförbättrande åtgärder

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Exempel på åtgärder inom jordbruk

 • Byte till förnybara bränslen i pannor.
 • Biokolspannor.
 • Biogasproduktion från gödsel.
 • Byte till eldrivna arbetsmaskiner och bevattnings- och gödselpumpar.
 • Elproduktion från biogas (el från biogas som har producerats genom rötning och som omvandlas till el i stationära anläggningar. För övrig elproduktion från solceller, vindkraft med mera är det inte möjligt att få stöd.

Läs mer och ansök via naturvårdsverket nedan

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/for-dig-som-vill-soka-stod/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr