Finansminister: ”Det handlar inte om en ny förmögenhetsskatt”

Soldier with assault rifle and flag of Sweden on military uniform. Collage.

En ny typ av skatt, som har kommit att kallas beredskapsskatt är kraftigt debiterad i olika medier. Den skall finansiera den pågående utbyggnaden av försvaret. Inga tydliga besked kommer vilken typ av skatt det skall handla om men Finansminister Mikale Damberg har svarat Tidningen Näringslivet att det inte handlar om en ny fastighetsskatt, inte heller arvs eller gåvoskatt.

”Regeringen har bland annat föreslagit minskade amorteringar på Sveriges mycket låga statsskuld, och införa ett balansmål för att frigöra medel för försvarets utbyggnad. Vi har också öppnat för att de svenskar med de absolut högsta inkomsterna skulle kunna bidra lite mer än idag i utbyggnaden av försvaret. Något som dock är klart och tydligt för alla är att vi inte vill återinföra någon fastighetsskatt eller arvs- och gåvoskatt.” Säger Mikael Damberg till TN

Det finns heller enligt Mikael Damberg några planer på en ny förmögenhetsskatt, ny värnskatt eller skatt på vinst i ISK sparande.

Det lämnar frågan obesvarad, vilka är de svenskar med de högsta inkomsterna och hur tänker Finansministern beskatta dem? Enligt Christian Ekström, vd för skattebetalarna säger att otydligheten är en medveten taktik för att inte skrämma specifika väljare inför valet.

– Jag tror att regeringen är medvetet otydlig. Så fort man blir tydlig med vad man ska beskatta kommer det få väljare att rygga tillbaka. Om det behövs resurser till försvaret borde man först se var man kan spara in pengar. Exempelvis uppgår felaktiga utbetalningar i välfärden till 20 till 30 miljarder per år, på grund av slarv eller kriminell verksamhet. Det diskuteras knappt, men där borde man kunna hitta finansiering, säger Christian Ekström till TN.

Läs mer på TN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr