”Inom kort” skall en ny pandemilag klubbas i riksdagen, ”inom kort” lovade Näringsministern att regeringen skulle återkomma med besked om hjälp till de drabbade.

Företagarförbundet  Mathias

DEBATT

Den 8 januari förväntas en pandemilag beslutas i riksdagen. Över nyårshelgen skickade socialdepartementet ut en promemoria på remiss om ” Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19” Med remisstid 6 dagar. Det ger indikationer på vad ”inom kort” innebär i regeringssammanhang under krisen. Nu arbetas det snabbt. Bra. Då måste även Finansministern och Näringsministern springa, (eller i Magdalenas fall, ”skida”) i samma snabba tempo och hålla sina löften om att återkomma ”inom kort” med stöd för de företag som nu genomföra.

  • Finansministern lovade före jul att återkomma med besked om hjälp. 
  • Näringsministern lovade på pressträff den 28 december att återkomma med stöd ”inom kort”. 

Företagarförbundet kräver att de utsatta företagen erbjuds hjälp snabbt. Snabbhet är avgörande nu, både för att minska smittspridning och för att rädda företag och jobb. Företagarförbundet kräver att besked kommer i god tid före den 18 januari då skatt och arbetsgivaravgifter skall betalas in.

Slopa arbetsgivaravgifterna för de krisdrabbade branscherna nu!

Ge de företag som nu drabbas möjlighet att få tillbaks arbetsgivaravgifterna för det delvis nedstängda kvartal fyra och slopa samtidigt avgiften för kvartal ett och två för de företag och branscher som är hårt utsatta. Detta kan ske genom att jämföra omsättningstapp mot föregående år direkt hos Skatteverket. 

Om den politiska viljan att infria sina löften från både Magdalena Andersson före jul, och Ibrahim Baylan den 28 december finns. Om regeringen menar allvar med att rädda jobb och företag där jobben finns, så är det nu besked måste lämnas. Många upplever en extremt svår likviditet och tiotusentals konkurser är nära. Slopa arbetsgivaravgiften för de mest utsatta branscherna under kvartal 4 under 2020 och kvartal 1 och 2 under 2021 för att ge dessa företag en chans att överleva. Stödet provades under tre månader tidigt i krisen och var jämte korttidspermittering det stöd som på ett enkelt sätt hjälpte många företag att klara första vågen. Dessa två stöd är de enda som på allvar nått fram och hjälpt företagen. Övriga fastnar i myndigheters byråkrati och långsam handläggning.

Den slopade arbetsgivaravgiften belastade statsbudgeten med 27 miljarder enligt Ekonomistyrningsverket. I andra vågen kan man med fördel begränsa möjligheten till sänkt arbetsgivaravgift till de företag eller branscher som drabbats hårdast och därmed kan ett stöd under 6 månader ges till en lägre belastning än 27 miljarder vilket är långt under de hundratals miljarder som Magdalena säger att regeringen ”avsatt” till stöd.

Fördelar med slopad arbetsgivaravgift under krisen.

  • Skatteverkets har tidigare visat att de kan handlägga och betala ut pengar snabbt. (Snabbhet är avgörande om Näringsministern menar allvar med ”inom kort”)
  • Pengarna finns redan avsatta och utlovade i andra stöd som inte utnyttjats.
  • Stödet är provat och godkänt av EU
  • Möjligheten att kontrollera tex omsättningstapp för Skatteverket är enkelt eftersom företagen momsdeklarerar månadsvis eller kvartalsvis.

Låt ”inom kort” verkligen betyda inom kort nu. 

Regeringen behöver visa på handlingskraft och en hjälp som verkligen kommer fram. Snabbt. Företagen behöver hjälpen. De anställda behöver hjälpen för att få behålla sina jobb. Sverige behöver hjälpa sig själv nu. Slopa arbetsgivaravgiften för de utsatta branscherna innan den 18 januari.

Med bästa småföretagarhälsningar

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr