Regeringen tillsätter tre utredningar om LAS – skall vara klara 15 maj

Smiling white female trainee in clothing design studio

LAS frågan tar ytterligare ett steg mot lag när regeringen nu tillsätter tre snabbutredningar som skall tjäna som underlag till ett riksdagsbeslut om ett år. Därefter kan de nya reglerna komma att träda i kraft i motten av 2022

De tre utredningarna skall fokusera på:

• Anställningsskydd samt a-kassefrågor.
• En helt ny offentlig organisation för omställning som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
• Ett nytt offentligt studiestöd.

Bakgrund

Hela förra året förhandlade Svenskt Näringsliv med PTK och LO om nya moderniserade villkor på arbetsmarknaden. Samt en förändrad arbetsrätt som för småföretagare skall göra det enklare att kompetenskifta personal samtidigt som kraven på kompetensutveckling av medarbetare i företagen höjs.

I oktober kom näringslivet och tjänstemännen överens om nya villkor, och i början av december anslöt sig LO-förbunden IF Metall och Kommunal efter vissa förändringar. Övriga LO har ännu så länge sagt nej till ett förändrat LAS.

Las-överenskommelsen innebär bland annat fler undantag från turordningsreglerna, större rätt till vidareutbildning och omställning och att visstidsanställningar tidigare övergår i tillsvidareanställning.

Läs mer på SVT här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr