INKOMPLETT Mångfald som möjlighet – åtgärder för ökad integration på landsbygden

FöretagarFörbundet har länge drivit på för regeländringar och lättnader som hjälper särskilt mindre orter att bevara och utveckla sitt näringsliv. Det rör exempelvis utvecklandet av åtgärder för att främja lokalt ägande, som utvecklandet av lokala riskkapitalbolag och införandet av bättre konsolideringsmöjligheter i befintliga företag. FöretagarFörbundet stödjer därför det förslag utredningen kommer med till rörande mikrolåns storlek.

Att taket för mikrolån hos ALMI höjs från dagens 100 000 kronor till 30 000 euro kan utöver att främja integrationen lindra den brist på kapital som nu drabbar allt fler mindre företag runt om i landet i och med den ekonomiska krisen.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar