FöretagarFörbundet har länge drivit på för regeländringar och lättnader som hjälper särskilt mindre orter att bevara och utveckla sitt näringsliv. Det rör exempelvis utvecklandet av åtgärder för att främja lokalt ägande, som utvecklandet av lokala riskkapitalbolag och införandet av bättre konsolideringsmöjligheter i befintliga företag. FöretagarFörbundet stödjer därför det förslag utredningen kommer med till rörande mikrolåns storlek.

Att taket för mikrolån hos ALMI höjs från dagens 100 000 kronor till 30 000 euro kan utöver att främja integrationen lindra den brist på kapital som nu drabbar allt fler mindre företag runt om i landet i och med den ekonomiska krisen.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.