Aktiekapital i privata aktiebolag

FöretagarFörbundet har länge haft ståndpunkten att minsta tillåtna aktiekapital i aktiebolag bör sänkas, så att fler företagare ska ha möjlighet att använda sig av en företagsform med begränsat personligt ansvar. Personlig överskuldsättning som en konsekvens av ett misslyckat företag riskerar ofta att resultera i en mycket lång tillvaro på existensminimum.

FöretagarFörbundet värnar samtidigt om den ställning aktiebolaget som bolagsform byggt upp när det gäller förtroende från allmänhet och andra företag. Vi anser att en sänkning av aktiekapitalet till 50 000 kronor är den bästa kompromissen mellan aktiebolagets förtroendeställning och företagsformens tillgänglighet. Detta gäller särskilt som SPE-bolagsformen tillgodoser behovet av en bolagsform med lågt krav på minsta aktiekapital kombinerat med begränsat ansvar. Vi anser därför inte att minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag bör sänkas till 1 krona.

Hämta remissen som Word-dokument

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar