FöretagarFörbundet har länge haft ståndpunkten att minsta tillåtna aktiekapital i aktiebolag bör sänkas, så att fler företagare ska ha möjlighet att använda sig av en företagsform med begränsat personligt ansvar. Personlig överskuldsättning som en konsekvens av ett misslyckat företag riskerar ofta att resultera i en mycket lång tillvaro på existensminimum.

FöretagarFörbundet värnar samtidigt om den ställning aktiebolaget som bolagsform byggt upp när det gäller förtroende från allmänhet och andra företag. Vi anser att en sänkning av aktiekapitalet till 50 000 kronor är den bästa kompromissen mellan aktiebolagets förtroendeställning och företagsformens tillgänglighet. Detta gäller särskilt som SPE-bolagsformen tillgodoser behovet av en bolagsform med lågt krav på minsta aktiekapital kombinerat med begränsat ansvar. Vi anser därför inte att minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag bör sänkas till 1 krona.

Hämta remissen som Word-dokument

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.