INKOMPLETT Bättre möjlighet till skuldsanering

Den föreslagna utformningen av skuldsaneringslagen (2006:548) skiljer sig avsevärt från vad 2007 års insolvensutredning kommit fram till vilket FF beklagar.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar