arvtagaren-1272889215657Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade den 3 maj 2010, sin gemensamma ekonomisk-politiska motion.
Eller med andra ord, sitt gemensamma budgetförslag inför kommande år – med åtgärder som direkt påverkar de svenska småföretagen. FöretagarFörbundet går här igenom förslagen, kommenterar och sätter betyg.

Läs rapporten