I slutet på avtalet – kan det avgöras hur det skall gå i slutet på tvisten.

Magnus Hedenberg4rund

RÅDGIVNINGSPANELEN

Många företagare hamnar förr eller senare i någon form av konflikt. Det kan röra sig om konflikter med hyresvärdar, kunder eller leverantörer m. fl. En vanlig källa till konflikt är att en kund inte vill eller kan betala eller att man själv inte vill betala eftersom leverantören i fråga inte uppfyllt sina förpliktelser. Förvånansvärt många som kommer till advokaten med sitt problem säger att de egentligen inte har haft några allvarliga konflikter genom åren. De har lyckats komma överens på egen hand genom att helt enkelt snacka om saken. Förmodligen skiljer det sig från bransch till bransch. I byggsektorn till exempel uppstår mycket tvister, men de är också vana vid att lösa konflikterna ganska raskt.

När man går igenom ett nytt ärende med klienten på kontoret är han eller hon ofta bra påläst på konflikten och dess ursprung samt har de en någorlunda klar uppfattning av vad de vill åstadkomma. När advokaten dagen innan fick relevant avtal på mejl, kan det dock mycket väl vara så att denne först har tittat i slutet på avtalet, där det ofta regleras hur tvister skall lösas. Där har klienten inte alltid tittat; inte ens när avtalet ingicks.

Att tvista kostar reda pengar. Det kan också vara resurskrävande i det att klienten själv eller personal under lång tid kan tvingas att ägna sig åt tvisten i stället för att tjäna pengar. Vad man borde tala om mer är den emotionella påfrestningen som en jobbig tvist för med sig, och oron för hur det skall gå. Det kostar på ”att kriga” och stridsviljan är ofta som starkast i början, innan det hela har kostat på för mycket. Det är därför viktigt att man har tänkt på detta med framtida tvist redan i början. Annars kan man mycket väl hamna i en situation där man inte kan göra sig gällande alls.

Man kan på förhand bestämma hur en framtida tvist skall lösas. Står det inget om detta är det allmän domstol som skall användas. Om man företräder den svagare parten är man som ombud ofta nöjd med att allmän domstol gäller. En nackdel med allmän domstol är emellertid att det ofta tar mycket lång tid att få saken avgjord och att tvisten blir offentlig. Men man har i vart fall råd att börja bråka. En ren skiljeklausul, som anger att skiljeförfarande skall inledas för samtliga tvister kan vara okej om man vet med sig att man har råd. Räkna med ett förskott för egen del till skiljenämnden på 250 000 kronor och betydande kostnader på det. Om man är liten skutt som skall ingå avtal med en stor motpart avråds ofta från en ren skiljeklausul. Man kan då i stället införa beloppsgränser, innebärande att endast tvister överstigande visst belopp skall avgöras genom skiljenämnd eller avtala om ett förenklat förfarande (t. ex. förenklat förfarande enligt Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut). Det råder avtalsfrihet som utgångspunkt. Avtalad medling kan vara bra.

Således. Titta i slutet av avtalet och kolla upp att du har en hygglig rättsskyddsförsäkring.

Magnus Hedenberg

RÅDGIVNINGSPANELEN
Företagarförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr