Hushållens konsumtion minskade i januari

Pengar och hus

I januari 2024 minskade Sveriges hushållskonsumtion med 0,7 procent jämfört med december 2023, och samma minskning sågs även jämfört med januari året innan, justerat för säsongsvariationer och fasta priser. Denna minskning påverkades främst av nedgångar inom transporter och service av motorfordon. Å andra sidan såg bostadsrelaterade kostnader som elektricitet, gas och uppvärmning en ökning på 3,0 procent. Över en tremånadersperiod var konsumtionen oförändrad jämfört med föregående år.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr