Företagarförbundet Fria Företagare är skarpt kritisk till höstbudgeten med sina extremt stora skattehöjningar som i väsentliga drag drabbar småföretagen i form av minskad tillväxt, färre företagsetableringar och därmed färre jobb.

Drygt 16 miljarder i skattehöjningar (totalt) och enbart 2,4 miljarder på näringslivet. Siffror som talar för sig själv… Höjd arbetsgivaravgift för unga, sänkningar av Rot- och Rutavdrag, höjningar av bensin- och dieselskatt, inskränkningar i investeraravdrag mm. Denna extremt tunga lista av negativa effekter för Sveriges småföretagare  skapar dåliga förutsättningar till att skapa fler jobb.

Bild: Regeringskansliet

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.