Företagarförbundet Fria Företagare är skarpt kritisk till höstbudgeten med sina extremt stora skattehöjningar som i väsentliga drag drabbar småföretagen i form av minskad tillväxt, färre företagsetableringar och därmed färre jobb.

Drygt 16 miljarder i skattehöjningar (totalt) och enbart 2,4 miljarder på näringslivet. Siffror som talar för sig själv… Höjd arbetsgivaravgift för unga, sänkningar av Rot- och Rutavdrag, höjningar av bensin- och dieselskatt, inskränkningar i investeraravdrag mm. Denna extremt tunga lista av negativa effekter för Sveriges småföretagare  skapar dåliga förutsättningar till att skapa fler jobb.

Bild: Regeringskansliet