Historiskt ras för BNP i kvartal två

Sveriges Bruttonationalprodukt föll under andra kvartalet med 7,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Det är ett historiskt ras som inte setts tidigare.

De största avvikelserna jämfört med 2019 var:

Import av tjänster -15,7 procent

Export av tjänster -15,2 procent

Export av varor -14,3 procent

Import av varor -12,9 procent

Hushållskonsumtion – 8,8 procent

I klartext:

  • Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 4,5 procent. Nedgången förklaras främst av minskade investeringar i maskiner och inventarier. 
  • Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 3,3 procentenheter. 
  • Produktionen inom näringslivet minskade med 9,8 procent. De varuproducerande branschernas produktion minskade med 14,4 procent, och de tjänsteproducerande branschernas med 7,4 procent.
  • Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 4,2 procent. 
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 1,4 procent.
  • Antalet arbetade timmar i hela ekonomin sjönk med 7,2 procent och i näringslivet med 9,8 procent.
  • Arbetsproduktiviteten i näringslivet var oförändrad.
  • Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 7,8 procent jämfört med andra kvartalet 2019. 

Värt att notera är att antalet minskade arbetstimmar inte påverkade produktiviteten.

Läs mer på SCBs sajt här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar