Handel med Ryssland snart omöjlig!

Handel ryssland

Kriget i Ukraina ändrar i grunden handelsrelationerna mellan EU och Ryssland. Den nya verkligheten innebär att handel med Ryssland i princip är omöjlig

  • Flygförbindelserna är stängda.
  • Affärsresor ställs in
  • Turism mellan västländerna och Ryssland stoppas.
  • Fartyg angör inte längre i ryska hamnar.
  • Hamnarbetare vägrar lossa ryska containrar
  • Storbruttanien har förbjudit ryska fartyg att angöra i brittiska hamnar.

– Alla flöden påverkas, såväl av varor, tjänster, personal, containrar, investeringar. Alla olika delar av modern handel antingen försvåras eller blir helt omöjliga, säger Anna Stellinger.

– Med detta paket av sanktioner kommer vi att rikta in oss på strategiska sektorer av den ryska ekonomin genom att blockera deras tillgång till nyckelteknologier och marknader. Vi kommer att försvaga Rysslands ekonomiska bas och dess förmåga att modernisera, meddelade Ursula von der Leyen, ordförande EU-kommissionen, samma dag som kriget bröt ut.

– Utvecklingen har gått i rekordtakt och osäkerheten är stor. Men den sammantagna bilden är att möjligheterna för svenska företag att över huvud taget handla med Ryssland håller på att krympa rejält. I praktiken börjar möjligheterna närma sig noll, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Ultimatum – handla med USA eller Ryssland.

Kommande sanktioner kan tvinga svenska och europeiska företag att helt lämna den ryska marknaden. Eller lämna den amerikanska? ”Ni måste välja, Ryssland eller oss, ni kan inte arbeta med båda”, blir signalen från USA som ökar trycket på verksamheter runt om i hela världen.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr