Fler blir äldre

Älteres Paar sitzt gemütlich am See

Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet. SCB har genomfört en stor kartläggning av Sveriges äldre, med allt från uppgifter om livslängd och hälsa till deltagande i samhällslivet.

Några punkter från rapporten ”Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige”:

  • 60 procent av de som är 60 år och äldre bor tillsammans med en partner.
  • Vid 60 års ålder har kvinnor nästan tre års högre medellivslängd än män: 25,9 jämfört med 23,1 återstående år. Det finns tydliga sociala skillnader i livslängd som vissa fall större än skillnaden mellan könen.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Medianinkomsten för kvinnor är lägre än den för män i samtliga åldersgrupper.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i ett småhus.
  • Av de som är 80 år eller äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.

Var fjärde man förvärvsarbetar vid 70 års ålder

Det är många som fortsätter att förvärvsarbeta efter 65-årsdagen. Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 8 000 kvinnor (13 procent) och 13 000 män (25 procent), och vid 80 års ålder förvärvsarbetar 5 procent av kvinnorna och 12 procent av männen. I alla äldre åldersgrupper är det de med eftergymnasial utbildning som förvärvsarbetar i högst ut- sträckning.

Hur långt räcker pensionen?

En jämförelse av disponibel hushållsinkomst i olika länder i åldern 55–64 år jämfört med 65 år och äldre visar att inkomsterna i Sverige är bland de högsta i EU i åldern 55–64 år, men närmare genomsnittet för EU i åldern 65 år och äldre. Sverige är ett av de länder som har stor skillnad i hushållsinkomst mellan åldern 55–64 år och 65 år och äldre, vilket de har gemensamt med bland annat alla de nordiska länderna, Schweiz och Nederländerna.

Om tio år beräknas hela gruppen 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, vilket beror på att allt fler överlever till allt äldre åldrar.

Läs mer här

Källa: SCB, Efter 60 En beskrivning av äldre i Sverige Demografiska rapporter 2022:2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr