Fryser skattereformen inne?

348C3AEE-A57D-4786-809B-5EF5B377CE43

En av de viktigaste punkterna i januariöverenskommelsen var en skattereform som kan trygga välfärd och jobb i en förändrad värld. Att skapa en reform som är långsiktigt stabil över en längre tid är viktigt för företagen och för att investerare skall våga investera i landet. Investerare skyr nämligen snabba svängningar och oförberedda kast hit och dit som pesten.

Tyvärr handlar politiken just nu mest om det politiska spelet och makten, snarare än om långsiktiga reformer och ett stabilt samhällsbygge. Gamla allianser faller och nya tar form. Detta tar upp större delen av den politiska energin och tiden.

Det ryktas nu redan om att skattereformen kommer att försenas och att politiska låsningar gör att man inte kommer ”orka” med ett helhetsgrepp utan att det snarare blir småreformer. Detta vore olyckligt för företagandet och därmed faller kanske en av de viktigaste punkterna i januariöverenskommelsen.

Långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga regler är av mycket stort värde när det kommer till att underlätta företagande och att locka investeringar till Sverige. Just att långsiktigheten och tilltron till att regelverket ser relativt lika ut över tid ska inte underskattas. Jag möter ständigt företagare och investerare som pratar om den osäkerhet som nu råder Skriver Anders Månsson, PwC på Realtid.se

Läs mer på realtid.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr