Upp till 6 personer undantas från turordningsreglerna

Förhandlingarna om att reformera turordningsreglerna till en form av trygghetsregler pågår och nu ligger ett förslag om att 6 personer skall kunna undantas från turordningslistan. Detta skulle gälla alla företag, vilket innebär att småföretagare får den flexibilitet att förändra och kompetensskifta som Företagarförbundet länge krävt.

Dock är möjligheten att undanta 6 personer kopplat med villkor. Företaget skall ha satt undan medel för kompetensutveckling. De skall också ha kollektivavtal eller motsvarande form av försäkring.

Detta är ett stort steg i rätt riktning säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet

Förhandlingarna mellan parterna har just nu pausats under avtalsrörelsen, och återupptas efter sommaren.

Läs mer på Arbetsvärlden

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar