Från turordningsregler mot trygghetsregler

Nu har parterna tagit ett viktigt första steg mot att det skall bli verklighet!

Arbetsmarknadens parter har kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. I ett pressmeddelande skriver de att allmän visstid skall ersättas och arbetsgivarna skall få större flexibilitet vid uppsägningar.

Företagarförbundet har under lång tid drivit frågan om att ersätta Turordningsreglerna med trygghetsregler där anställningstryggheten vilar på kompetens istället för arbetade år. Men också att den anställde under omställningen mellan två jobb skall ha en tryggare tillvaro. ett stort steg mot detta togs under torsdagen då arbetsmarknadens parter kom överens om en avsiktsförklaring som går i linje med detta.

– Vi har nu enats om en avsiktsförklaring för fortsatta förhandlingar. Parterna har olika syn på hur regelverket som styr arbetsmarknaden bör förändras men står gemensamt bakom principen att parterna ska ta ansvar för att komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Inte politikerna, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i pressmeddelandet.

Enligt Januariavtalet ska Lagen om anställningsskydd, LAS, genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. En utredning har tillsatts och förändringarna i LAS ska genomföras 2021 om inte parterna kommer överens innan dess.

Enligt dagens pressmeddelande föreslås i avsiktsförklaringen bland annat att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för. Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert. Dessa punkter kommer att ligga till grund för förhandlingarna som kommer att återupptas den 1 augusti 2020.

– Vi ser fram mot de fortsatta förhandlingarna efter sommaren med syftet att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Förhandlingarna gör nu uppehåll under avtalsrörelsen och ska återupptas 1 augusti 2020.

Läs avsiktsförklaringen här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar