Framtidens affärsider vilar på FN:s 17 hållbarhetsmål

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

FNs 17 globala hållbarhetsmål tornar upp sig som ledstjärna för morgondagens affärssatsningar och affärsidéer. De hetaste ”startupsen” finner man här och i investeringskretsar tittar man intensivt efter företag som erbjuder produkter och tjänster i enlighet med målen.

Fler och fler affärsidéer kommer till för att försöka lösa våra globala utmaningar och det väntas öka i takt med att medvetenheten stiger. Men det behövs också kapital. Uträkningar säger att det behövs affärsinvesteringar för mellan 5000 och 7000 miljarder dollar årligen för att nå målen. Det årliga biståndet från EU som står för ca 50 procent av världens bistånd uppgår till ca 75 miljarder EURO så det behövs stora investeringar från privata kapitalet. Lyckligtvis så finns det omkring 256 000 miljarder dollar på den globala kapitalmarknaden.

”Norden ligger långt framme i arbetet med att nå målen, och Sverige bär definitivt ledartröjan i världen”, säger Camilla Brückner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s nordiska kontor till Veckans Affärer

När du som småföretagare funderar på att utveckla ditt företag och finner nya affärsidéer så kan det vara bra att ha de 17 hållbarhetsmålen i bakhuvudet. Det skapar sannolikt en bättre framtid för både ditt företag och för världen.

De 17 målen är:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om entreprenörer som arbetar med målen som bärande affärsidé

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr